fpbl.net
当前位置:首页 >> 仇怨和愁怨读音 >>

仇怨和愁怨读音

怨拼音:[yuàn][释义] 1.仇恨:~恨.恩~.宿~.~仇.~敌.~府(大家怨恨的对象).~声载道. 2.不满意,责备:埋(mán)~.抱~.~言.任劳任~.

"愁怨"的意思是忧愁怨恨.愁怨:读音:chóu yuàn 如:1、《汉书谷永传》:“峻刑重赋,百姓愁怨.”意思是严酷的刑罚,苛重的赋税,百姓都忧愁怨恨.2、1983年《射雕英雄传》主题曲《铁血丹心》:依稀往梦似曾见,心中波浪现.

幽幽怨怨的读音?幽幽怨怨的读音如下:幽幽怨怨 yōu yōu yuàn yuàn

dōng fēng è huān qíng báo 东风恶欢情薄 《钗头凤》陆游 红酥手,黄酒, 满城春色宫墙柳. 东风恶,欢情薄, 一怀愁绪,几年离索. 错!错!错! 春如旧,人空瘦, 泪痕红鲛绡透. 桃花落,闲池阁, 山盟虽在,锦书难托. 莫!莫!莫!1、牢骚太甚防肠断,风物长宜放眼量 2、莫愁前路无知己,天下谁人不识君 3、命里有时终须有,命里无时莫强求 4、莫怨无人来折取,花开不合阳春暮 5、零落成泥碾作尘,只有香如故

怨 拼音: [yuàn] 部首:心部 笔画:9笔 五笔:QBNU 释义:1.仇恨:~恨.恩~.宿~.~仇.~敌.~府(大家怨恨的对象).~声载道.2.不满意,责备:埋怨(má

我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘这句话的拼音:wǒ xī wàng féng zhe yī gè dīng xiāng yī yàng dì jié zhe chóu yuàn de gū niáng 希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

填上合适的词语. (秋天 )的愁怨.(秋色 )的愁怨.(灰蒙蒙 )的愁怨.

仇怨的释义 [hatred] 仇视憎恨 更多解释(1).仇恨;怨恨.《史记秦始皇本纪》:“ 秦王 之 邯郸 ,诸尝与王生 赵 时母家有仇怨,皆之.”《明史高杰传》:“ 杰 伏兵要击 黄得功 於土桥, 得功 几不免,两镇遂相仇怨.”(2).仇人;仇家.《汉书英布传》:“ 布 不宜有此,恐仇怨妄诬之.” 唐 韩愈 《顺宗实录》五:“ 叔文 不之信,遂成仇怨.”

深深的愁怨,忧伤的愁怨

仇chóu qiú 中文解释 - 英文翻译 仇的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 仇 chóu部首笔画部首:亻 部外笔画:2 总笔画:4五笔86:WVN 五笔98:WVN 仓颉:OKN笔顺编号:3235 四角号码:24217 Unicode:CJK 统一汉字 U+4EC7基本字义1.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com