fpbl.net
当前位置:首页 >> 富贵不能淫全文阅读拼音 >>

富贵不能淫全文阅读拼音

拼音: jng chūn yuē : “ gōng sūn yn 、 zhāng yí q bù chéng dà zhàng fū zāi ? yī nù ér zhū hòu jù , ān jū ér tiān xià xī . ” mèng zi yuē : “ shì yān dé wéi dà zhàng fū hū ? zi wèi xué l hū ? zhàng fū zhī guān y , fù mìng zhī ; nǚ zi zhī jià y ,

前边那个只会打原文的闭嘴

“富贵不能淫”的读音是[fù guì bù néng yín]【成语】: 富贵不能淫【拼音】: fù guì bù néng yín【解释】: 富贵:旧指有钱财、有地位;淫:迷惑.指意志不为金钱和地位所迷惑.【出处】: 《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.”【举例造句】: 在改革开放的今天,各级领导应该做到富贵不能淫,这是至关重要的.【拼音代码】: fgby【近义词】: 富贵不淫【反义词】: 见利忘义 【灯谜】: 钱多位高切莫嫖【用法】: 作宾语、定语;用于劝诫人【英文】: not to be corrupted by riches

断句:富贵/不能淫.拼音:fù guì bù néng yín 出处:先秦孟子《孟子滕文公下》:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道.得志,与民由之;不得志,独行其道.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.译文:居住在

景春曰:「公孙衍、张仪,岂不诚大丈夫哉!一怒而诸侯惧,安居而天下熄.」孟子曰:「是焉得为大丈夫乎!子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之.往送之门,戒之曰:『往之女家,必敬必戒,无违夫子.』以顺为正者,

原文:滕文公下第二章 景春曰:「公孙衍、张仪,岂不诚大丈夫哉!一怒而诸侯惧,安居而天下熄.」孟子曰:「是焉得为大丈夫乎!子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之.往送之门,戒之曰:『往之女家,必敬必戒,无违夫子.』以顺为正者,妾妇之道也.居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;得志与民由之,不得志独行其道;富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈:此之谓大丈夫.」 翻译:富贵不能乱了我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能屈我的节,这样才叫做大丈夫.

孟子滕文公下 陈代曰:“不见诸侯,宜若小然;今一见之,大则以王,小 则以霸.且《志》曰:'枉尺而直寻',宜若可为也.” 孟子曰:“昔齐景公田,招虞人以旌,不至,将杀之.志士 不忘在沟壑,勇士不忘丧其元.孔子奚取焉?取非

富贵不能淫_成语解释 【拼音】:fù guì bù néng yín 【释义】:富贵:旧指有钱财、有地位;淫:迷惑.指意志不为金钱和地位所迷惑.

景春曰:"公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄."孟子曰:"是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:'往之女家,必敬必戒,无违夫子!'以顺为正者,妾妇之道也.居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道.得志,与民由之;不得志,独行其道.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫."

富贵不能淫:指意志不为金钱和地位所迷惑.【出自】战国孟子《孟子滕文公下》:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.” 富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志,这样才叫做大丈夫

ceqiong.net | lstd.net | fpbl.net | lzth.net | pdqn.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com