fpbl.net
当前位置:首页 >> 恒的拼音和组词 >>

恒的拼音和组词

恒字读音:héng 恒释义:1、持久:恒心.恒久.恒定.恒齿.永恒.恒星.恒温.2、经常的,普通的:恒言.3、姓.扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、恒品[héng pǐn] 亦作“恒品”.常类.2、和恒[hé héng] 和顺安定.3、恒姿[héng zī] 常态.4、恒俗[héng sú] 习俗.5、恒民[héng mín] 常人,一般的人.

◎ 恒 【héng】 〈形〉(1) (会意.金文,从心,从月,从二.“二”,表示天地.本义:永久,永恒)(2) 同本义 [lasting;permanent] 恒,常也.《说文》恒者,久也.《易序卦传》恒,德之固也.《易系辞下传》无恒安处

恒远 恒志 恒飞 恒威 恒盛 恒凯 恒斌 恒武 恒均 恒久 恒通 恒霸 恒忠 恒宇 恒宏 恒亘 恒耀 恒 拼音:héng 简体部首:忄 解释:1.持久:~心.~久.~定.~齿.永~.~星.~温.2.经常的,普通的:~言.3.姓.

恒温[héng wēn] 相对稳定的温度.有恒[yǒu héng] 有恒心,坚持不懈.恒久[héng jiǔ] 亦作“恒久”.永久;持久.

持之以恒 [chí zhī yǐ héng] 基本释义持:坚持;恒:恒心.长久坚持下去.出 处宋楼钥《攻集雷雨应诏封事》:“凡应天下之事;一切行之以诚;持之以久.”

恒拼音: héng笔画: 9部首: 忄五笔: ngjg基本解释恒héng持久:恒心.恒久.恒定.恒齿.永恒.恒星.恒温.经常的,普通的:恒言.姓.笔画数:9;部首:忄;笔顺编号:442125111

恒言,恒谈,恒常

恒组词 :恒温、恒产、恒牙、恒定、有恒、恒心、永恒、恒星、恒久、守恒、恒量、恒娥、恒式、恒象、贞恒、逾恒、恒碣、恒论、和恒、恒情、恒科、恒泛、恒资、恒民、恒典、不恒、恒俗、恒性、升恒、恒姿、

不是哦~恒读音: [héng]部首: 忄释义:1.持久:~心.~久.~定.~齿.永~.~星.~温. 2.经常的,普通的:~言. 3.姓.

衡:散带衡门、 参前倚衡、 衡石量书、 掊斗折衡、 衡门深巷、 望衡对宇、 权衡轻重、 衡阳雁断、 权衡利弊、 鉴空衡平、 持衡拥璇、 衡短论长、 负衡据鼎、 衡情酌理、 合从连衡、 衡石程书、 衡虑困心、 盱衡厉色、 匡衡凿壁、 饮水栖衡、 困心衡虑 横:专横跋扈、 横翔捷出、 豺狼横道、 歪不横楞、 楞眉横眼、 纵横交贯、 飞来横祸、 蛮横无理、 横征苛役、 霸道横行、 横蛮无理、 老气横秋、 横不文、 横刀揭斧、 涕泗横流、 参横斗转、 横冲直撞、 横行霸道、 横见侧出、 横征苛敛、 横拖倒拽、 横科暴敛、 月没参横、 横征暴敛、 纵横交错、 斗转参横、 横行不法、 横抢武夺、 横行无忌、 磊落豪横 望采纳,谢谢

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com