fpbl.net
当前位置:首页 >> 间的多音字注音组词 >>

间的多音字注音组词

间的多音字组词:jiān 房间 中间 卫生间 人间 午间 时间 jiàn 间谍 间隔 间歇 读书得间 间或 离间

jiān(时间),jiàn(间隔

间jian,一声,房间;间jian,四声,黑白相间.

jian第一声:中间 第四声:间开.间断

jian 一声 房间 jian 四声 间谍

间的多音字组词是 :房间、 中间、 课间、 人间、 午间、 空间、 乡间、 间隔、 间歇、 间或、 离间、 里间、 阳间、 间断、 车间、 此间、 工间、 间架、 民间、 凡间、 间苗、 间距、 包间、 相间、 间作、 行间、 舍间、 其间、 反间、 间色、 日间、 晚间、 间接、 夜间、 世间、 套间、 外间、 间道、 阴间、 无间

间不容发 jiān bù róng fà 瞬间 shùn jiān 时间 shí jiān 空间 kōng jiān 人间 rén jiān 桑间濮上 sāng jiān pú shàng 间或 jiàn huò 无间 wú jiàn 间隔 jiàn gé 间断 jiàn duàn 亲密无间 qīn mì wú jiàn 间隙 jiàn xì 间谍 jiàn dié 间歇 jiàn xiē

[jiān] 1.两段时间相接的地方,或介于两桩事物当中及其相互关系:中~.~距.~奏.天地之~. [jiàn] 1.空隙:~隙.当~儿.亲密无~.

间jian一声(时间、空间)间jian四声(间隔、间架)

瞬间 shùn jiān、时间 shí jiān、空间 kōng jiān、其间 qí jiān 间或 jiàn huò、间隔 jiàn gé、无间 wú jiàn、间隙 jiàn xì、间断 jiàn duàn

gpfd.net | tuchengsm.com | tbyh.net | zxqt.net | zmqs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com