fpbl.net
当前位置:首页 >> 九天阊阖开宫殿 >>

九天阊阖开宫殿

唐: 王维 绛帻鸡人抱晓筹,尚衣方进翠云裘. 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒. 日色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮. 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头.【诗文解释】 带着红头巾的鸡人送来报晓的更筹,尚衣官才向皇帝呈上翠云裘.重重

《和贾至舍人早朝大明宫之作》 作者:王维 绛帻鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘. 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒. 日色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮. 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头. 【注解】: 1、绛帻:用红布包头似鸡冠状. 2、鸡

重重深宫禁苑一殿殿都已敞开大门;只有归隐山林的高人留在历史史册上 仲渊主人书写 原诗: 《和贾至舍人早朝大明宫之作》 作者:王维 绛帻鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘. 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒. 日色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮. 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头.

九天阊阖开宫殿 读法如下:jiǔ tiān chāng hé kāi gōng diàn

郭子仪李光弼时期的长安已不复盛唐荣光

龙希望您能采纳,O(∩_∩)O谢谢

作者王维,出自《和贾至舍人早朝大明宫之作》. 绛帻鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘. 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒. 日色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮. 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头. 【注解】: 1、绛帻:用红布包头似鸡冠状.

九天阊阖开宫殿,意思是:重重深宫禁苑一殿殿都已敞开大门; 出自《和贾至舍人早朝大明宫之作》,作者王维. 原文: 绛帻鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘. 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒. 日色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮. 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头. 译文: 卫士头戴红巾象雄鸡高唱报告天明, 管御服的官员刚把翠云裘捧进宫廷. 重重深宫禁苑一殿殿都已敞开大门; 文武百官和客臣拜谒皇帝听候旨令. 蔽日的障扇被晨曦照临着向前移动; 香炉的轻烟依傍着皇上的龙袍升腾. 朝拜后贾舍人就用五色纸起草诏书; 可听到服饰铿锵声他已回到中书省.

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com