fpbl.net
当前位置:首页 >> 天各一方歌词谐音 >>

天各一方歌词谐音

我只翻译歌词:独白):在很久以前听过一首歌,不知道你还记不记得今日你和我天各一方 你有你的生活,我继续我的忙碌 但是假如真的有一到我们真的在偶然遇见 我们会点头问候一下,然后就不知道要讲什么好 因为你会发现我已经改变了 正如我可能会再认识你.但是这样又有什么关系呢?我只知道在这一刹那 我是这么的想念你 独白):其实什么才是真实恒久的呢?或者我应该就这样保持这份希冀和渴望 好让我相信世上还有一种幸福是垂手可得的 但是永远在掌握之外 有时激情抓在手里面也会化为灰烬 反而是藏在心里可能历久常新 贪求思慕只因痴情 一切眼泪和思忆都是徒然的

粤语再好的人也不能通过书面形式来告知不懂粤语的人绝大多数粤语的正确读音..因为粤语的语音构成和普通zhidao话的语音构成不一样,而汉语普通话拼音是为普通话制定的拼音方案,并不适用于粤语..如果你真的想要不靠谱"谐音回歌词",完全可以自己动手,一边听歌一边拼注,虽然也还是不准确,但由于是自己拼注的,知道该往哪个答方向纠正发音..说到底还是跟着歌曲一字一音反复学才最可靠和最实在.

天各一方 演唱:杨钰莹 如何开口 如何挽留 这份平平淡淡的拥有 你的情有多深 意有多重 为何从前我不懂 叶落知秋 人去楼空 心情孤孤单单好想哭 感觉你的脚步 在我胸口 让我难承受 千里明月光 照在你身上 梦中的脸庞已是泪成行 芳草连天长 人

天各一方 刘德华 (独白)系好耐以前 我听过一首歌 唔知你仲记唔记得 今日你同我天各一方 你有你0既生活 我继续我0既忙碌 但系假如有一日 我0地真系系路上偶然甘撞到 我地会点下头 问候一下 然后已经唔知讲咩好啦 因为你会发现 我已经改变

天各一方 (粤语原词)曾路得 俞峥(俞峥 白) 今日,你同我天各一方 你有你生活,我继续我忙碌 但系假如有一日,我真系路上面偶然甘撞到 我会点下头,问候一下,然后已经唔知讲咩好 因为你会发现,我已经改变 正如我可能,唔

歌曲名:天各一方歌手:纯音乐专辑:浓情音乐盒天各一方刘德华by :gary jfeng(独白)系好耐以前 我听过一首歌唔知你仲记唔记得 今日你同我天各一方你有你0既生活 我继续我0既忙碌但系假如有一日 我0地真系系路上偶然甘撞到我地会点下

杨钰莹 - 天各一方专辑:天各一方杨钰莹-天各一方如何开口如何挽留这份平平淡淡的拥有你的情有多深意有多重为何从前我不懂叶落知秋人去楼空心情孤孤单单好想哭感觉你的脚步在我胸口让我难承受千里明月光照在你身上梦中的脸庞已是泪成行芳草连天长人在天涯又何妨还有你在身旁千言万语不能忘独自在彷徨总有点点滴滴不敢想怀念比路还长守在远方忧伤却为你收藏依依不舍的泪光沉沉的迷茫怕你难去难留回头望怀念放在心上不会淡忘纵然是天各一方

杨钰莹-天各一方如何开口如何挽留这份平平淡淡的拥有你的情有多深意有多重为何从前我不懂叶落知秋人去楼空心情孤孤单单好想哭感觉你的脚步在我胸口让我难承受千里明月光照在你身上梦中的脸庞已是泪成行芳草连天长人在天涯又何妨还有你在身旁千言万语不能忘独自在彷徨总有点点滴滴不敢想怀念比路还长守在远方忧伤却为你收藏依依不舍的泪光沉沉的迷茫怕你难去难留回头望怀念放在心上不会淡忘纵然是天各一方

一天一天 BIG BANG 多拉卡 Yeah~The finally I realize That I'm nothing without you I was so wrong forgive me 帕特搓涌目撒起捏MAN 八德起涌嘛爹咧咧捏MAN 那刻举动撒辣急捏莎荡 武说举动寂寞聚聚噶男 函数瞒大理国际啦戏中 函数数给咯喔挤

天各一方(独白)系好耐以前我听过壹首歌唔知你仲记唔记得今日你同我天各壹方你有你0既生活我继续我0既忙碌但系假如有壹日我0地真系系路上偶然甘撞到我地会点下头问候壹下然后已经唔知讲羊好啦因为你会发现我已经改变左正如我可能会再认识你但系硬其实有羊关系呢我只系知道系呢壹刹那我系几硬想念你(唱)谁令我又情深壹片令我轻柔如水清澈令我心灵回复恬静令我抛弃来生牵挂重拾往年纯洁美梦让我心灵重得安慰让我安躺于她(独白)其实羊野先至系真实恒久既呢?或者我应该就硬保存呢份希冀同埋渴望痹我相信世上有壹幸福系垂手可得0架但系永远系掌握之外有时激情抓系手里面会化为灰烬反而藏系心里面可以历久常新贪求思慕只因痴壹切眼泪和思忆都系徒然谐

xyjl.net | alloyfurniture.com | 596dsw.cn | fkjj.net | qyhf.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com